Viewing entries in
Yin Yoga

The Art of Yin - Level 1, 30 hours

The Art of Yin - Level 1, 30 hours

Maitri Studio Belfast (map)

Grace Tempany (DubYinYoga)
A 30-hour Yin Yoga Teacher Training
(Yoga Alliance 30hours CEUs)

Maitri Studio Belfast, 4 The Mount, Belfast BT5 4NA, UK